Frigöringsnycklarna
Karta över känslor

Hem

  Nycklarna 

Praktisk vägledning

Karta över känslor

Hur hittar du minnet?

Irrationella mönster

Inre barnet

Att frigöra sig

Energifältet

Tålamod och viljekraft

Acceptera
sig själv

Efter hand har jag upptäckt var i kroppen de olika smärtsamma känslor och negativa tankemönster begränsar livsenergin.

Det följande är baserat på personliga erfarenheter, bekräftade genom vägledning av andra.  Under vägen refererar jag till energiområden tillhörande kanaler genom kroppen. (Bilden til vänster) De är ”portaler” i energisystemet där energin vibrerar genom den fysiska kroppen och innehåller uppfattninger och känslor. Partiklar kommunicerar med varandra så att de så att de har en gemensam uppfattning om vem du är. En smärtsam känsla som har skapat en negativ tanke om oss själva förhindrar livsenergin att vibrera som kärlek. Den kroppsliga smärtan kommer när celler upprepar den känslomässiga smärtan. När livsenergin vibrerar helt fritt, är vi rent ”varande” och vi ÄR livsenergins natur och har tillgång till Universums medvetande och kärlek. Det är vad som kallas en upplyst tilstånd.

Många känslor påverkar flera områder i kroppen och alla smärtsamma minnen ger blockeringar/tankemönster i fler än ett energiområde. T.ex. om vi är rädd för vad andra tycker om oss är det för att vi känner att vi inte är bra nog. Det vill skapa blockering i låret (skam = rot) och höfterna (mindervärdighetskänsla = hara) och magen (fruktan = solar plexus).

Huvudet
Smärtor i tänderna, munnen, upp under hakan och annars i huvudet. Detta hör till kanalen i huvudet och handlar om när det är något man inte ser/förstår i en smärtsam situation... eller något vi inte vill se eller förstå för att det är för smärtsamt. Depression. Det er själen som tränger förstå
.
Problem med huvudet kan vara ganska irrationella skäl så att det är svårt för sinnet att förstå.  Om det är svårt att förstå de känslor du får när du använder nycklarna på huvudvärk, bör du ändå acceptera dem eftersom själen kan förstå dem och lösa in dem på själsnivå.

Intuitionskanalen
Är ca 5 cm i diameter, ligger från hårfestet i nacken och uppöver. Detta chakra är av helt speciell karaktär. Här bringas mental och emotionell energi tilsammans og informationen från fältet går till lillhjärnan och vidare in till sinnet där den omsätts till medvetande vi kan förstå. Detta er intuitionen!

Halsen
Smärtområdet är både nacke och hals. Her blockeras energin av känslor av att inte vara värd kärlek eller inte vara värd att leva för att man har gjort något dumt. När vi känner att någon inte bryr sig om oss; att vi inte blir sedda/hörda, det att känna sig kränkt ligger här. Det att inte unna sig själv eller andra att njuta livet i alla varianter. Det uppstår ofta smärtor här samtidigt som man har smärtor/problem i höfterna/harachakra därför att dessa handlar bägge om hur vi värdsätter oss själva.
Smärta uppstår på vänster sida av halsen när du känner att du har blitt ljugit för. Eller när du känner att du inte har varit ärlig själv.

Nacken framför och bak, skuldrorna
Rätt ovanför hjärtat ligger det ett område som inte räknas som är viktigt för de flesta. Sentrum av kanalen ligger överst på bröstbenet och på 7. ryggvirvel bak. Här ligger känslan av ansvar. – Och när vi känner att vi har sviktat ansvar. Känsla av att inte sträcka till. Vi har lätt för att ta ansvar för allt och alla ... Tiden har kommit då vi ska la alla ta ansvar för sig själva så snart de är gamla nog. På framsidan av denna kanal ligger också att vi kjenner at vi inte förtjänar... kärlek, att leva... allt möjligt. Det er möjligt att använda nycklarna och släppa det!

Hjärtat
I hjärtområdet har jag funnit missräkning, besvikelse, sorg, bitterhet. Ryggen: längtan,  ilska och ilska mot oss själva, förakt och självförakt. Alla dessa kan dessutom vara knutna till andra områden. Smärtor i hjärtområdet kan arta sig som knivar i ryggen och/eller stickande smärtor i bröstet. Självmedlidande ligger i lungorna. Armarna och händerna hör också till hjärtområdet. Genom många möten med människor har jag upplevt att känslan av att svika och att bli sviken i många variationer ligger här.
Kom ihåg... du behöver inte längta efter kärlek när du ÄR kärlek i alle dina celler! Du måste uppskatta dig själv.
Vår själ ligger mitt i bröstet. Själen är källan till kärlek och drivkraften i våra liv.

Solar plexus
I magen sitter allt vi är rädda för och känslan av att ting är orättvisa. Ensamhet. Fruktan är alltid knutet till något så därför vill smärtorna uppstå flera ställen och blockera andra chakra samtidigt. Jag har efter hand funnit ut at huvudvärken som plågade mig sedan jag var liten, härstammar från fruktan! När jag känner mig dålig så är det ofta både en känsla i magen förutom också en malande känsla i höften och en kniv mellan skulderbladen! Fruktan har en tendens till att förlama oss... Bekymmer sätter sig gärna i korsryggen. Nederst i ryggen – som ryggskott – sitter fruktan för att mista sin kraft. Det kan verka som om det är för långt ner till att vara solar plexus, men det är det.

Hofteområde
Speciellt i höfterna och underlivet ligger tankemönster med känsla av skuld och mindervärdighet. Svartsjuka och avundsjuka kommer av känslan att man inte är bra nog, därför ligger detta her. Vi tar på oss skuld för de mest utroliga saker! Mycket ofta är detta helt orationellt och jag har för det mesta varit tvungen tillbaka till situationen som skapade känslan för att kunna sätta fri tankemönstret. Generell brist på lust sitter här.  

Låren

Området ligger i nivå med svanskotan och vänder lite snett nedöver både fram och bak. Problem med benen, helt upp til ljumsken/höfterna, ett energipunkt på nivå med nedersta svanskotan. Här ligger skam, maktlöshet, känsla av hopplöshet, uppgivenhet, det att inte vilja leva. Förtvivlan. Snålhet (urinblåsan). Det att samla på saker/känna att vi inte har nog. Att känna att man inte är något. Att känna att man inte är bra nog eller duktig nog.
Blockeringar här skapar dessutom dilemma i ditt liv.

Knäna och fötterna
Begränsande tankar här orsakar problem med knän, vader och anklar. Problem med framgång i livet och att kunna ta val. Allt som handlar om din plats på jorden, vantrevnad, att inte finna sig till rätta i livet, att känna sig otrygg med det man håller på med, osv
.
Smärta i stortån orsakas av en känsla av att man måste göra det som andra har bestämt