En ny tankeretning

Denne nettsida reflekterer et helt nytt syn på eksistensen. Den bygger på innsikt som har vokst fram gjennom mange års selvutviklingsarbeid og kontakt med universell bevissthet.

Introduksjon  *  Hjem  Vår dyrebare Jord  *  Partiklenes dans  *  Frigjøringsnøklene  *  Egenskaper for fred  *  Hva du kan gjøre *  Butikk

 Artikler om oppdagelser

Utstilling sommeren 2015

Min fredsidé

På søk etter svar

Artikler og essays

Foredrag

Ny forskning?

Fra forfatteren

 Veiledning

KontaktDu finner meg på Facebook og Twitter

Etter hvert vokste det fram en forståelse: At cellene våre er bevisste. - At partikler er bevisste. Det EN partikkel vet, vet egentlig ALLE partikler i ett og samme bevissthetsunivers. Etter hvert som livet på Jorda,utviklet seg, har partiklene som utgjør livet her, utviklet en stadig større kunnskap om seg selv og eksistensen.

Det er faktisk veldig logisk når vi reflekterer over det vi vet om atomer! Hvordan kan det ha seg at de samme elektronene danner alle de forskjellige grunnstoffene og alle forbindelser mellom dem? Jo, de VET hvordan! Partikler må ha en enorm evne til å huske og til viten om eksistensen. Jeg mener dette er nøkkelen til helt nye svar for menneskeheten. Fordi hver eneste partikkel har denne evnen.
Atomer danner strukturen i det fysiske plan av eksistens, det vil si, alt det vi kan se med våre fysiske øyne her på jorda og i Kosmos.

Men vi kjenner til mange andre ting i eksistens som vi ikke kan se! Vi har nemlig også bevissthet. Vi kan ikke bestride at vi består av mer enn atomer. Om vi bare var laget av atomer og molekylstsrukturer, ville vi vært statuer av stein, og ikke mennesker!

Jeg har kommet til at det grunnleggende er fire måter som partiklene spinner eller arbeider på:

  • Partikler som danner materie, som spinner som atomer og molekyler i alle strukturer som grunnstoffene kan danne, slik vi kjenner dem fra fysikk og kjemi.
  • Partikler som spinner som strukturer av eterisk energi danner energien i den verden dit de døde menneskene kommer når de forlater den fysiske kroppen. Den er også viktig å kjenne til for å finne ut mer hvordan den fysiske kroppen fungerer.
  • Partikler som danner sjeleenergi har fantastiske egenskaper til å fylle et fysisk rom (kroppen) og til å kommunisere til hvem man tenker på og føler noe om.
  • Partiklene som sinnet vårt består av er en klase av partikler som er strukturert tett i et visst mønster midt inne i hodet og er forbundet med hjernen og resten av menneskets funksjoner gjennom nervesystemet og bevissthetsfeltet.

Partiklene som mennesker består av, har stort sett opprinnelse i sola. Bare noen få, mineralene, som blir hentet fra sand og stein kommer fra den første gruppen. Når de først har kommet inn i menneskekroppen og dens fantastiske funksjoner, tilegner "mineralpartiklene" seg samme kunnskap som "solpartiklene". 

Det finnes negative partikler som ikke hører til her i vårt solsystem. De kom fra et opphav utenfor vår galakse for millioner av år siden. Det er de som forårsaker konfliktene, opprørene og krigene på jorda. I løpet av de siste 40 årene har vi gradvis mistet mange gode verdier, forårsaket av de negative partiklene. Vi har blitt stadig mer egoistiske og utakknemlige og mange har ikke omtanke for andre. Du kan lese mer om hvordan de mørke partiklene har operert i noen av artiklene under linken Artikler om oppdagelser  De er nå på vei ut av vårt solsystem.

Det viktigste nå er å jobbe aktivt med å styrke de gode egenskapene og bli bevisst de gode verdiene som skaper gode liv og samfunn der vi kan leve i rettferdighet og fred. Vi kan tilegne oss egenskaper gjennom å ta farger i cellene våre og beslutte at vi har dem.  HER

En dag i min søken på vei for å finne svar gikk en meget viktig ting opp for meg: Det én partikkel vet - det vet alle partikler i det samme univers! Et univers er da ikke betegnelsen på Kosmos, men betegnelsen på en oppfatning som individer har i et avgrenset område. - De eteriske universene som har bidratt til livet på jorda, nå alle kan hente visdom fra de erfaringene vi har høstet som art gjennom hundretusener av år. - Visdommen ligger i partiklene.

Grunnen til at jeg som skriver på denne nettsida kan fortelle om dette, er at jeg har oppnådd mangedobbelt opplysthet gjennom å forløse følelser. Ved det utviklet jeg direkte kontakt med universell bevissthet. Det har jeg oppnådd bl.a. gjennom å bruke Frigjøringsnøklene, slik at jeg fjernet negative og begrensende tanker om meg selv og andre. Når vi forløser følelsesmessige sår, får vi stadig større innsikt. Dette er veien å gå for å utforske universet. Det kan vi nemlig først og fremst gjøre gjennom bevissthet.

For å komme dit jeg er i dag, begynte jeg å studere fenomenet livsenergi. (Ny bok høsten 2013: Livsenergien og cellenes hemmelighet)
Er Livsenergi faktisk veldig synlig når vi stopper opp og tar en titt på de tingene vi tar for gitt? Når vi tenker på en annen måte? 
Kan du se at livsenergien som finnes i alt liv, er nøytral... den aksepterer oss akkurat slik vi er, den aksepterer alle våre valg og tilgir oss hvert eneste sekund. Den lar livet utfolde seg.
Jeg har funnet ut at smertefulle følelser får livsenergien til å stoppe opp. Da får vi smerter. Når vi erkjenner smertefulle følelser begynner de å løse seg opp! Det innebærer nemlig at vi ikke skyver dem unna, men lar sjelen vår bli klar over at de er der slik at vi kan forløse. Det gjør vi ved å erkjenne, tilgi oss selv og andre og gi slipp på det vonde. Da kan livsenergien strømme igjen. Mer

Det er vi selv som skaper livet gjennom våre valg... eller mangel på valg.  Det er vi som dømmer oss selv og hverandre... Det er bare jeg som bærer min bagasje... og bare du som bærer din. Det er våre følelsesmessige sår som skaper negative tanker. Den nye bevisstheten som nå vokser fram på jorda, vil få flere og flere til å velge å forløse følelsesmessig smerte, for når vi begynner med det, får vi inn nye impulser og aha-opplevelser. 

Videoen nedenfor reflekterer forståelsen av livsenergien og hvordan frigjøre seg fra emosjonelle sår som fører til begrenset tenkning.

 Det ligger et stort arbeid bak disse sidene.  Selvfølgelig må du gjerne lese alt som står her gratis. Men om du stadig kommer tilbake til nettstedet for å lære mer, enten det er fra nyhetssida, fra hovedsidene eller at du bruker sida om Frigjøringsnøklene til hjelp for egen selvutvikling, ber jeg deg å gi en gave eller betale etter satsene på sida om Frigjøringsnøklene.
Ved ønske om å bruke sidene i ditt eget arbeid, om kopiering eller bruk på annen webside, vær så snill å ta kontakt  

Copyright Inger Susæg  

Klikk på knappen til venstre om du ønsker å gi en gave for bruken av nettsida.