Frigjøringsnøklene
Hjem     Becantus forlag    Ingers fredsarbeid

Frigjørings-nøklene

Praktisk bruk

Følelseskart

Å finne
minnet

Det indre
barnet

Irrasjonelle
mønstre

Løsriving

Å bli glad
i seg selv

Viljestyrke og tålmodighet

Butikk


En av de største utfordringen er å finne viljestyrke til å jobbe i riktig retning. Den er essensen av selve livet. Livet tillater oss å velge hvordan vi vil leve. Det betyr at vi fullt og helt har ansvar for livet vårt! Vi har vært vant til å skyve ansvar over på myndigheter, på skolevesen, på legen, på sykehuset... Tenk deg om. Når vi vet at sykdommer oppstår som følge av følelser som skaper negative tanker i vårt indre, hvem har ansvar for livet ditt?

Hvis vi vil utvikle oss - og hvis vi vil være medskapere av et bedre samfunn og en bedre verden, må vi gjøre aktive valg både i det personlige livet og utad. Det innebærer ar vi noen gang må "løfte oss selv opp etter håret".
Når vi har det tungt og vanskelig, er det en grunn til det, og den grunnen ligger i oss selv. Når vi fullt ut forstår at "bare jeg eier mine følelser" og at den eneste måte å få det godt på er å tilgi og gi slipp, da forstår vi at vi må gripe tak i det selv.

Alt tyder på at det kommer til å skje en dreining av ansvar i årene som kommer. Måten vi tenker på er allerede i endring. Vi har lenge vært på utkikk etter andre svar, andre modeller for livet. Å oppdage at vi har ansvaret for oss selv og livene våre er litt av en utfordring for de fleste. - Vi er så veldig vant til å gå til autoriteter for å finne svar.

Det er når vi er villig til å se, å innrømme og være ærlige mot oss selv at vi virkelig oppnår framdrift i livet. Tør du å innrømme at du har tatt feil, vokser du! Da kommer livsgleden og nye oppdagelser om deg selv i kjølvannet. Da lærer du deg å tilgi deg selv slik at du kan bruke de blanke arkene som ligger foran deg på en ny måte. Når vi lærer oss å tilgi og legge bak oss, endrer livet seg drastisk.

Det er valgene som bestemmer hvilken retning livet tar. Lar du deg styre av hva andre mener? Foretar du valg som egentlig ikke er dine egne? I det samfunnet vi lever i blir vi hele tiden bombardert med inntrykk fra media, reklame offentlige debatter som har sterke meninger. Hvordan finner vi vår egen mening og hva vi selv står for oppe i det hele?

En ting er sikkert: Vi finner ingen ro med oss selv og vi finner ingen egne svar om vi ikke tar oss tid til å stoppe opp og tørre å stille oss selv ærlige spørsmål. Det er en lang rekke faktorer som gjør at du er deg! Du unik! Det finnes ingen som deg i hele verden. Bare du kan svare på hva som er rett for deg. Bare DU kan finne din egen styrke. Du har alle rettigheter og alle svar i livet ditt. Spørsmålet er: Er det du som bestemmer i livet ditt?

Du verden så fin trening for viljestyrken
det er å mestre nye arbeidsoppgaver!