Frigjøringsnøklene
Hjem     Becantus forlag    Ingers fredsarbeid

Frigjørings-nøklene

Praktisk bruk

Følelseskart

Å finne
minnet

Det indre
barnet

Irrasjonelle
mønstre

Løsriving

Å bli glad
i seg selv

Viljestyrke og tålmodighet

Butikk


Når vi forstår at for at oppfatning og følelser ligger i energifeltet , forstår vi at vi kan påvirke hverandres tanker. Hver eneste tanke vi tenker er energi. Når vi har forventninger om noe, er vår tanke om det som skal skje med på å skape det som skjer. Derfor er kunnskap om de ubevisste mønstrene vi bærer med oss viktige, også i samhandling med andre. Om vi har motforestillinger, mangler tillit til hverandre eller er bekymret, påvirker det i stor grad resultatet om vi vil skape noe sammen. Ved å tenke gjennom hvordan vi kan ordlegge oss positivt, kommer vi langt!

Mange mennesker engasjerer seg så mye i andre mennesker, at de ubevisst plasserer deler av sin sjel i dem.
Et eksempel. En mann som ønsket veiledning forklarte at han var bekymret for sønnen. - I tillegg var han fortvilet over sine egne reaksjoner som var så sterke at han ikke visste hvordan han skulle takle hverdagen. Da jeg hadde det innledende intervjuet med han, kom det fram at han alltid var bekymret for sin far fordi han var så mye alene.
Sønnen hadde denne dagen fortalt at nesten alle i klassen var invitert i bursdag til en jente i klassen, men han var ikke blitt invitert. Klienten min var blitt dypt fortvilet på sønnens vegne. Jeg spurte klienten min: Er du redd for å være alene? Etter å ha tenkt seg om, svarte han, nei, det var han ikke. Da jeg forklarte han hvordan farens frykt (del av farens sjel) for å være alene var til stede i han, innså han sammenhengen umiddelbart. Faren forventet at sønnen skulle komme daglig på besøk og denne forventningen lå i sønnens følelser. Det var derfor en del av klientens fars sjel, som hadde frykt for å bli satt utenfor, som reagerte så sterkt da tenåringen kom hjem og fortalte at han var lei seg for ikke å bli buden i bursdag.

   Å løsrive seg fra andre.
Det er mange typer følelser som skaper energetiske band mellom oss som vi ikke er tjent med. Det betyr i realiteten at vi kan komme til å holde andre mennesker fast i vår forestilling om hvordan de skal være. Mange kan oppleve slike band som positive fordi det føles trygt å ha det slik man alltid har hatt det. Men når vi er for sterkt knyttet til et annet menneske, har vi det ikke godt.
Det kan dreie seg ofte om bindinger mellom foreldre og barn (begge veier), mellom søsken og mellom ektefeller/partnere. Det kan være konkrete hendelser som får oss til å føle noe i forhold til den andre personen som fører til at det går energietiske band mellom oss.  Det kan også være måten den andre har behandlet oss på eller oppdratt oss på som gjør at vi føler og tenker slik vi gjør.
Skyldfølelse, dårlig samvittighet, skam, bitterhet, hat, sinne, behov for å skylde på, bekymring, frykt, ansvar, forventninger, lengsel, forpliktelse. Det kan også være å elske en annen for mye... fordi man ikke er glad i seg selv.
Alle disse følelsene skaper bindinger når vi føler dem for andre mennesker.  Ingen er tjent med slike band. Tankene våre om andre kan holde dem fast.

Den personen du ønsker å løsrive deg fra, behøver ikke å vite at du sørger for å fjerne bandene til dem.  Når du visualiserer at personen sitter foran deg, når du deres sjele-energi. Det er viktig at du er ærlig med deg selv og at du virkelig vil gi slipp.  Kanskje har du opplevd noe som du trenger å tilgi, kanskje trenger du å be om tilgivelse... Du kan be deres høyere bevissthet om tilgivelse. Kan hende trenger du å tilgi deg selv for noe som har fått deg til å føle slik du gjør?  Tenk nøye gjennom hva det er som får deg til å oppføre deg og tenke slik. Bruk nøklene på de følelsene som holder deg eller andre fast, slik at du kan frigjøre deg selv fra begrensende tanker om andre.

   Å levere tilbake energi som vi bærer på - og å hente tilbake energi som andre bærer på
Vi bærer alle sammen tanker og følelser med oss i energisystemet vårt. Når vi aksepterer at tanker og følelser oppleves omtrent som fysisk "materiale" som kan blokkere livsenergien, er det kanskje ikke så vanskelig å tenke seg at vi kan bære andres energi? Hvis du går nedover gaten sammen med en som bærer tungt, er det naturlig å tilby deg å hjelpe, ikke sant? Vår sjels naturlige tilstand er kjærlighet og glede. Når vi på et ubevisst nivå ser noen lide, vil vi hjelpe! Så på sjelenivå, kan vi hente energi fra hverandres og bære den i årevis. Dette kan ha sin bakgrunn i dårlig samvittighet, i følelse av ansvar, medfølelse mm. Det hender oftest mellom foreldre og barn Begge veier) og fortsetter til vi er voksne. Vi må aktivt innse at det er slik og gi/ta tilbake energien.

Slik kan du gjøre tilbakeleveringen: Visualiser at den andre personen sitter foran deg og snakk til han/henne som om de er der (alle kan nå hverandre på sjelenivå når vi er til stede med følelsene våre). Fortell personen at du har blitt klar over at du bærer vedkommendes energi og at det ikke tjener deg eller vedkommende. Forklar hvorfor du føler det slik. Så tar du hendene dine oppover langs energifeltet og samler dem foran ved hjertet og rekker dem fram mot personen mens du sier: Her er din energi som jeg har båret for deg. Hvis du har fått avklart at vedkommende bærer energi for deg, ber du om at den andre leverer den tilbake. Du takker hvis det føler riktig for deg. Bruk både sinnet og hjertet i denne prosessen.