Frigjøringsnøklene
Hjem     Becantus forlag    Ingers fredsarbeid

Frigjørings-nøklene

Praktisk bruk

Følelseskart

Å finne
minnet

Det indre
barnet

Irrasjonelle
mønstre

Løsriving

Å bli glad
i seg selv

Viljestyrke og tålmodighet

Butikk


Energifeltet står i direkte forbindelse med sjelen, sinnet og kroppen.
Kart over hvor i kroppen følelsene våre sitter.

I vår vestlige tradisjon er vi vant til å oppfatte hverandre som kroppene våre. Likevel bruker vi jo tanker og følelser når vi kommuniserer og møter andre mennesker, ikke sant? På grunn av at vi er vant til at de fysiske sansene blir mest vektlagt, er vi ikke vant til å tenke på oss selv som større enn den fysiske kroppen. - Men vi kan jo tenke på et annet menneske - eller føle sterke følelser for et  menneske som er langt unna oss.  Altså strekker vår bevissthet seg langt utenfor vår egen kropp!  Etter å ha begynt å tenke på denne måten for flere år siden, er jeg sikker på at framtida forskning vil inkludere hele mennesket. Tankene våre befinner seg ikke bare i hodet, men i energifeltet rundt oss. Det kan ekspandere på forskjellige måter.

I de senere år er Østens tradisjoner blitt kjent gjennom forskjellige typer av naturmedisin. Mange av dere har sikkert sett bilder av meridiansystemet som viser punktene der akupunkturnålene settes. Kinesernes tusenårige tradisjon og kunnskap har heldigvis fått spre seg til store deler av verden. Det gjør at mange er fortrolige med at det finnes en usynlig energi i feltet rundt oss. Det de fleste ikke har forstått, er at feltet består av bevisst energi.

På bildet til venstre ser du en skjematisk framstilling av energisystemet, (eller chakrasystemet, som det blir kalt i østens tradisjoner) sett fra siden. Dette er på denne måten den bevisste energien vibrerer gjennom og rundt kroppen. Dette systemet bidrar til at sjelens energi er forbundet både med energisystemet og med hele kroppen.  Slik er energien i kroppen når vi er helt uten følelsesmessig smerte som hindrer den.  I et sunt menneske vibrerer energien forover og bakover, oppover og nedover langs ryggraden, fra sjelen som befinner seg midt i brystet.  Gjennomstrømmingskanalene kalles i Østens terminologi for chakraer som betyr hjul. Det  fordi energien i dem vibrerer i sirkelbevegelse. Det er bare ved hjertet at energien vibrerer ut i feltet. I alle de andre energikanalene vibrerer den tilbake, inn mot kroppen. I kroppen blir vibrasjonen fordelt i meridiansystemet som fører den tilbake til midt i brystet.

 
Når jeg bruker uttrykket vibrere er ikke det helt korrekt. Energien består av lyspartikler som kommuniserer forståelsen av den personen du er. De formidler ikke bare sjelens oppfatning, men sinnets oppfatning av sin egen kropp og omverdenen. Det er et uhyre sinnrikt system som gjør at mennesker vet hvem de er, selv når de er innenfor andre personers energifelt. Forståelsen av energifeltet gjør at jeg har fått øynene opp for hvor viktig det er å forstå partiklenes bevisste egenskaper. Uten partiklenes evne til kommunikasjon og minne, ville vi ikke kunne eksistere som mennesker.

Det er dette systemet som gjør at vi kan holde fast ved tankene og følelsene våre, at vi holder fast med hvem vi er.

Følelser som ikke er gode gjør at det oppstår en mot-energi i cellene. Som nevnt i innledningen er min oppdagelse at livsenergi består av hver eneste celles kjærlighet til seg selv.

Når vi møter en situasjon som vi opplever smertefull, konkluderer sjelens natur med for eks. "jeg er ikke bra nok som den jeg er" eller "de andre synes sikkert at jeg er dum" eller "det er min skyld".

Gjennom å veilede andre har jeg funnet at cellene våre skaper smerte omtrent på de samme stedene hos alle som har samme type tanke og følelsesmønstre. Derfor har jeg laget en oversikt som kan være til hjelp for deg når du ønsker å arbeide med deg selv på egen hand.
Det er nemlig slik at når slike smertefullemønstre er sterke eller blir repetert mye, blokkeres chakraene slik at de blir svakere. Det skaper smerter i kroppen.

Når vi blir født, er vi som "uskrevne blad". Da flyter energien i systemet vårt uten hindring. Så snart vi begynner å leve, begynner vi å ta opp i oss oppfatningene til menneskene rundt oss. Samtidig skjer det ting som får oss til å oppleve følelsesmessig smerte. Når vi blir gamle nok til å få "oppdragelse" møter vi opplevelser som skaper "sår". Etter hvert tar vi opp i oss oppfatninger i møte med forskjellige miljøer. I tillegg er de flestes tanker også påvirket av det kollektive feltet som ligger mellom menneskene.

Der menneskeheten står i dag har vi gjennom flere tiår vært påvirket av negativ bevissthet, ikke bare gjennom det kollektive feltet, men gjennom media, (TV, magasiner og spill) og Internett.  De negative påvirkningene i det kollektive feltet har ført til økende overfladiskhet, materialisme, egoisme og grådighet o.l. Når negativ bevissthet kommer utenfra, merker vi det ikke. Vi blir vi utfordret til å holde på de gode verdiene og kjempe for det vi vet er sant og rett. Så lenge menneskene ikke vet hvordan vi fungerer, vet man ikke at en ødeleggende tanke som kommer utenfra kan kjennes riktig, samtidig som den ikke representerer rettferdighet og godhet. Da er det på tide og stoppe opp og tenke seg godt om fordi det finnes negative partikler som kan komme inn i energifeltet.

Oversikten nedenfor må ikke brukes slavisk, men som en pekepinn på i hvilken retning man kan søke innover i seg selv om man har en plagsom fysisk smerte. Sjelens natur er forskjellig fra menneskesinnet og overssikten er ment som hjelp til å finne hvilke følelser og hvilken hendelse den fysiske smerten stammer fra.

Hvor i kroppen sitter vonde følelser?

PANNECHAKRA
har åpning foran og bak som vender på skrå oppover i traktform ut i feltet. Smerter i tennene, munnen, oppunder haka og i hodet forøvrig.  Dette tilhører pannechakra og handler om når det er noe sjelen ikke ser/forstår i en smertefull situasjon... eller noe vi ikke vil innse eller forstå fordi det er for smertefullt.

HJERNECHAKRA  
er ca 5 cm i diameter, ligger i fra hårfestet i nakken og oppover. Det kommuniserer hele energifeltets viten til sinnet som det vi kaller intuisjon.

HALSCHAKRA
Smerteområdet er både nakke og hals, ikke minst på sidene av halsen.  Her ligger evne til kommunikasjon, både å gi uttrykk, evne til å sette ord på og det å lytte og bli lyttet til.  Der ligger også følelse av ikke å være verd kjærlighet/å leve fordi man føler man har gjort noe dumt.  Når vi føler at noen ikke bryr seg om oss; at vi ikke blir sett/hørt, det å føle seg krenket ligger det her. Det å ikke unne seg selv eller å unne andre å nyte livet i alle varianter... Det å føre seg lurt eller bli løyet for og det å føle at man har vært uærlig. Å føle at man vil straffe seg selv.
Det oppstår ofte smerter her samtidig som man har smerter/problemer i hoftene/harachakra fordi disse handler disse om hvordan vi verdsetter oss selv.

THYMUSCHAKRA
Like over hjertet ligger det et chakra som ikke blir regnet som et av hovedchakraene, men som er viktig. Det ligger øverst på brystbeinet og på 7. ryggvirvel bak.  Her ligger følelse av ansvar. - Og når vi føler at vi har sviktet ansvar. Vi har lett for å ta ansvar for alt og alle... og da kan det bli liggende som en byrde. Det er viktig at vi lar andre mennesker ha ansvar for seg selv så sant de har evne til det. Foran i dette chakra ligger smerter når vi føler at vi ikke fortjener kjærlighet, å leve... alt mulig.  Smerter/problemer med overarmene kan komme når vi strever over tid med noe vi skal klare, gjerne på ubevisst nivå.

HJERTECHAKRA
I hjerteområdet (midt i brystet) har sinne, frustrasjon, skuffelse, selvhat, bitterhet, sorg, lengsel.  Selvforakt og sinne mot oss selv er også viktig å se på. Alle disse kan være knyttet til andre chakra i tillegg.  Smerter i hjerteområdet kan arte seg som kniver i ryggen og/eller stikkende smerter i brystet.  Chakraet dekker hele brystkassen. Selvmedlidenhet ligger i lungene. 
Armene og hendene hører også til hjertechakraet. Vi har erfart gjennom møte med mange mennesker at følelsen av å svikte og å bli sviktet i mange varianter ligger her.
Vår sjels forbindelse med universets sjel ligger i hjertet gjennom visshet. Den er kilden til kjærlighet og drivkraften i livene våre.  

SOLAR PLEXUS

I magen sitter alt vi er redd for og følelse av at ting er urettferdig. Ensomhet. Frykt er alltid knyttet til noe så derfor vil smertene oppstå flere steder og blokkere andre chakra samtidig. Vi har etter hvert funnet ut at hodepinen som har plaget oss, stammer fra frykt!  Når vi kjenner meg utilpass, er det ofte både en følelse i magen i tillegg til både en murring i hofta og en kniv mellom skulderbladene! Frykt har en tendens til å lamme oss... Bekymring setter seg gjerne i korsryggen. Nederst i ryggen - som hekseskudd sitter frykt for å miste sin guddommelige kraft. Det kan virke som om det er for langt ned til å være solarplexus, men det er det.

HARACHAKRA
I hoftene og underlivet ligger det særlig tankemønstre om følelse av skyld og mindreverd.  Sjalusi og misunnelse kommer fra følelsen av at man ikke er bra nok, dette ligger derfor i harachakraet (ligger like under navlen). Vi påtar oss skyld for de utroligste ting!  Skylde på andre ligger i overkant av hoftene, bak. Svært ofte er dette helt irrasjonelt og vi har som oftest måtte tilbake til situasjonen som skapte følelsen for å kunne sette tankemønsteret fri.  Generell mangel på lyst sitter foran.  

ROTCHAKRA
ligger på høyde med halebeinet og vender litt på skrå nedover både foran og bak.  Smerter i lårene, helt opp til lysken/hoftene,  rotchakra, et energipunkt på høyde med nederste halevirvel. Her ligger skam, avmakt, følelse av håpløshet, oppgitthet, det å ikke ville leve, Fortvilelse. Grådighet (urinblæra). Det å samle på ting/kjøpe ting/føle at vi ikke har nok. Å føle at man ikke er noe tess.

LAVERE ROTCHAKRA ligger omtrent mellom knærne. Blokkeringer her forårsaker problemer med knær, legger og ankler. Problemer med framdriften i livet og det å ta valg, ligger her. Blokkeringer her skaper dessuten dilemmaer i livet ditt! Alt som handler om ditt jordiske ståsted, vantrivsel, det å ikke finne seg til rette i livet, det å føle seg uttrygg med det man holder på med, osv.